Elektronik och kablage


Vårt dotterbolag Bomac utför konstruktion och produktion av kablage och elektronik till bl.a. fordonsindustrin. Elektroniska styrsystem för fordon har utvecklats i en mycket snabb takt och därför ställs det stora krav på anpassning och tillförlitlighet till dessa styrsystem som ofta är placerade i en besvärlig miljö.

För mer information, gå till: bomac.se