PowerProvider

Den smarta och utbyggnadsbara elcentralen


PowerProvider är namnet på ett helt nytt koncept för extramontering av utrustning i fordonet. Det är också samlingsnamnet på de speciella produkter som är framtagna enligt konceptet. 

”Elsystemet i dagens bilar är till väsentlig del uppbyggt på elektroniska enheter. Systemen är väl testade för att uppfylla högt ställda krav hos bilfabrikanten. Det är då testat och godkänt för fordonet i sin helhet. Det innebär bland annat att ett litet bagatellartat ingrepp i fordonets elsystem kan äventyra fordonets tillförlitlighet och säkerhet. Allt detta innebär att fordonsfabrikanten i allmänhet avsäger sig garantiåtaganden i samband med ingrepp i fordonets elsystem. Både vi våra kunder uppfattar detta som ett problem, då vi samtidigt vet att kunden kräver ett tilläggsutrustat fordon.
Det är därför som vi tagit fram PowerProvider® koncept: för att kunna utföra tilläggsmonteringar som kan godkännas av fordonstillverkaren.” Sven-Erik Pettersson, VD Sepab Fordonsprodukter AB

Produkter