Positionering/Trafikledning
Realtidsöverblick över fordonsparken. För säkerhet & effektivitet


ExyPro Positionering ger företaget en snabb överblick om var alla fordon befinner sig just nu, vilket underlättar trafikledningen. 

Många företag har upptäckt nyttan med att se var fordonen befinner sig. Konkurrensen hårdnar och det kan vara just det som är avgörande för att vara tillräckligt effektiv i sitt arbete.

Fördelar med att arbeta med hjälp av positionering:

  • Se var dina fordon befinner sig just nu, d v s få en överblick över vagnsparken (Fleet Management)
  • Få information om fordonens status, d v s hastighet, riktning eller tid då de parkerades
  • Se vilken typ av fordon det rör sig om, för att kunna fördela ut rätt uppdrag till rätt bil (Fleet Management)
  • Öka effektiviteten genom att kunna ta körningar på väg tillbaka, som annars ofta går tomma (Fleet Management)
  • Svara dina kunder korrekt, då du tex vet när godset kommer att levereras eller när serviceteknikern beräknas vara framme - fler nöjda kunder
  • Minska bränsleförbrukningen, onödiga resor reduceras
  • Minska onödiga, störande och telefonsamtal för att hitta "rätt" förare
  • Ökad trygghet för förarna eftersom kontoret alltid vet var bilen finns i händelse av t ex olycka.

Hitta din lokala återförsäljare

Vi samarbetar med flera kedjor och dessutom har vi samarbete med flera lokala butiker runt om i landet.

Hitta din närmsta återförsäljare som kan berätta mer om ExyPlus här!