Eco Driving - ECO2
EcoDriving-modul med förarstöd och uppföljning


ExyPlus ECO2 hjälper föraren till sparsam och miljöriktig körning - under pågående färd! Bränsleförbrukningen minskas och därmed också CO2-utsläppen.

Med en enkel CAN-Buskoppling läses de exakta värdena av och föraren informeras via displayen om sitt aktuella körbeteende. Samtidigt överförs informationen tillsammans med övrig kördata in till PC-programvaran ExyPlus Office.

I ExyPlus Office redovisas bland annat:

  • Bränsleförbrukning
  • CO2-utsläpp
  • Andel fotbromsningstid
  • Andel utrullningstid
  • Hastighetsöverträdelse
  • Tomgångskörning både före och under pågående resa

Redovisning sker på valfri nivå, exempelvis på fordonsnivå, avdelnings- eller individnivå. Allt för att förenkla förbättringsarbetet på företaget.

Med ExyPlus ECO2 får företaget ett verktyg för att både sätta och följa upp sina miljömål, samt arbeta för en hållbar förbättring av körbeteendet.

Hitta din lokala återförsäljare

Vi samarbetar med flera kedjor och dessutom har vi samarbete med flera lokala butiker runt om i landet.

Hitta din närmsta återförsäljare som kan berätta mer om ExyPlus här!