Föraridentifiering
Olika modeller och anpassningsbara lösningar


Där flera förare har tillgång till olika fordon är det viktigt att rätt förare anges på resorna för att uppfylla skatteverkets krav på en korrekt körjournal. 

För dig med flera förare per bil och som vill förenkla förarvalet presenterar vi föraridentifiering. Möjlighet att med hjälp av t.ex. RFID-kort eller vår ID-nyckel automatiskt välja förare genom att läsa av nyckeln i fordonet.

Du kan antingen köpa någon av våra RFID-läsare om du redan har ett system, vi har stöd för flertalet olika standarder. Då kan du använda samma kort som ni har i t.ex. ert passersystem i ExyPlus. 

Eller så köper ni vår egna lösning med ID-nycklar, iButton. Där vi både kan tillhandahålla läsare och nycklar till er. Perfekt där ni inte har något system i dagsläget.  

Art.nr Benämnin Exempel
5EP3120 iButton Vår läsare och nyckel, perfekt om ni i dagsläget inte har något system för identifiering.
5EP3160 RFID LF Med stöd för t.ex. EM-standarden som används i flertalet passersystem (ex. Bewator Entro och vissa RCO)
5EP3180 RFID MIFARE Med stöd för t.ex. Mifare-standarden som används i flertalet kortystem (t.ex. ID06)

Föraridentifieringen kan kombineras med vår startspärrsprodukt som gör att endast tillåtna förare kan starta fordonet. Läs mer här!

Hitta din lokala återförsäljare

Vi samarbetar med flera kedjor och dessutom har vi samarbete med flera lokala butiker runt om i landet.

Hitta din närmsta återförsäljare som kan berätta mer om ExyPlus här!