Larm
Larm med knapp, eller larmtjänst vid avvikande körmönster


Med våra larmlösningar kan personsäkerheten i fordonen höjas. Vi erbjuder flera olika typer av larm och möjlighet att anpassa dessa. 

När ett larm går visas informationen för inloggade personer i ExyPlus Office som kan ta hand om larmet. Allt loggas och kan följas upp och redovisas för i efterhand. När ett larm går kan t.ex. SMS, e-post eller webbanrop göras för att ni snabbt ska få informationen. 

Vid inkommande larm visas bilens position på karta, inloggad förare och larmtyp. Dessutom kan ni själva skriva en tydlig åtgärdsbeskrivning för den som hanterar larmet på kontoret.

 • Larmknapp
  En speciell larmknapp i fordonet som skickar ett larm när den blir intryckt i mer än ett angivet antal sekunder.
 • Fordonslarm
  Koppla in larmet mot t.ex. dörr eller annat i fordonet och få larm när det öppnas utan tillåtelse.
 • Geofencing
  Möjlighet att få larm om ett fordon avviker från tillåtet område.
 • Tillståndskontroll
  Möjlighet att i fordonet ange att ExyPlus ska larma om ett angivet antal minuter om det inte avaktiveras. Perfekt när man ska kontrollera ett område själv.

Funktionerna kan köpas och användas var för sig eller kombineras. Det finns också möjlighet att göra olika filter för att vissa larm endast ska gälla på t.ex. vissa platser. 

Hitta din lokala återförsäljare

Vi samarbetar med flera kedjor och dessutom har vi samarbete med flera lokala butiker runt om i landet.

Hitta din närmsta återförsäljare som kan berätta mer om ExyPlus här!