Startspärr
Ser till att fordonen bara startas av behörig personal och på rätt tider


Vår startspärr som är ett tillbehör till vår föraridentifiering kan användas för att styra vilka föare som får starta bilen under vilka tider.

Det fungerar så att för att fordonet ska kunna startas måste man identifiera sig i ExyPlus. ExyPlus kontrollerar då om föraren är tillåten att starta fordonet eller ej. Kan styras både på förare och tider.

För att läsa mer om föraridentifiering klicka här!

Hitta din lokala återförsäljare

Vi samarbetar med flera kedjor och dessutom har vi samarbete med flera lokala butiker runt om i landet.

Hitta din närmsta återförsäljare som kan berätta mer om ExyPlus här!