Support
Eltel

Eltel Exy dokument

Fylls i av installatören - välj typ av installation först* Obligatoriska fält
Fordonets regnr *
Exyplus serienr *
Mätarställning i km *
 

Kontrollera och bocka i följande kontrollpunkter *


Display (lyser, systemet startar)

GPS fix (klocka, positioner)    

Mätarställning registrerad i ExyPlus

Kontroll att boxen kan läsa SIM-kort När enheten är uppstartad, navigera till huvudmenyn med GUL knapp. Under Systeminformation, bläddra längst ner med GUL knapp och kontrollera att det står ett SIM ICC nummer (ca 20 siffror) utskrivet. Står inget eller no part 2 SIM efter SIM ICC, kontrollera att ett SIM-kort finns korrekt placerat i simkortshållaren.

Verkstad *
Ort *
Namn (installatör) *
Telnr (installatör) *
Ange email så skickas en kopia på det som fyllts i
För utskrift tryck här innan Lägg till enhet